Meist

Kuidas kõik alguse sai?

Algus.

Aastal 2002 istusid taluõuele kokku Vaila küla elanikud ja pidasid plaani: kuna külaelanikud suhtlevad omavahel aktiivselt võiks luua seltsi ning rajada külakeskuse, kus saaks üritusi korraldada. Mittetulundusühingu eesmärgiks on Vääna kandi kohaliku maaelu ja külaelu taaselustamine, säilitamine ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvakultuuri edendamine ning erinevate külaliikumisvormide elluviimine.

KÜLAKOJA KODU SAAMISLUGU.

Tulevaseks külakeskuseks valiti Vääna teeservas olev tühi hoone, endine mõisaait.Seega sai kirjutatud Põllumajandusministeeriumi haldusala rakendusasutusele PRIA programmi projekti, millega taotleti rahastamist hoone renoveerimiseks. Projekti taotlus rahuldati ning ehitusega alustati 2005.a, mille käigus paigaldati kommunikatsioonid, korrastati fassaad ja vahetati katus. Ehituse jätkamiseks tuli kirjutada projekt II samasse programmi. Ka see taotlus rahuldati ning ehitust võis jätkata. Rahaliselt toetasid meid ka Harku Vallavalitsus ning talgute korras külaelanikud. Projekti kogumaksumuseks oli 2,4 miljonit krooni ehk umbes 153000 €. Vääna Külakoja ehitajaks oli Raua Ehitus OÜ. Hoone sisekujundus on arhitektilt Ivi-Els Schneider’ilt, kelle eesmärk oli edasi anda talutoa joont. Vääna Külakoja pidulik avamine toimus 1. oktoobril 2006. Lindi lõikasid läbi Harku vallavolikogu esimees Allan Kiil, Harku vallavanem Ott Kasuri ja MTÜ Vääna Külakoda juhatuse esimees Ants Hauvmann.

Areng.

Algselt planeeritud ühe küla keskusest on nüüdseks kasvanud Vääna kandi eest kostev organisatsioon Vääna Selts MTÜ , kelle südameasjaks on kogu Vääna kandi külaelanike ja külade areng, kultuuripärandi hoidmine ja arendamine, samuti turismindus, noorsootöö ja külaelanike nõustamine. Suurepäraselt toimub koostöö teiste samalaadsete organisatsioonide ja Harku Vallavalitsusega.
Seltsil on 39 liiget (2022.a seisuga), kes aitavad seltsi visiooni ellu viia. Kultuuri- ja vabaajategevust toetab Harku Vallavalitsus. Suureks abiks on Kohaliku Omaalgatuse Programmidest (KOP) saadud projektitoetused (kangasteljed, karaoketehnika, nahaõmblus-, overlok-, tikkimismasin, esitlustehnika, keraamika ahi, keraamika töökoja tarvikud, helitehnika ja õhksoojuspump).

Tegevustest.

Üheskoos tähistame rahvakalendri tähtpäevi, toimuvad infopäevad, arutelud ja koolitused. Igapäevane huvitegevus pakub vaheldust ja rõõmu erinevas eas ja huvidega elanikele.  Meil on kindel siht hoida Vääna seltsimaja perekeskse keskusena. Püüame tegevustega liita erinevaid põlvkondi, näitamaks head koostöövõimet, mis omakorda suurendab üksteisemõistmist.