Vääna Tall- tõllakuuri renoveerimine

VÄÄNA MÕISA TALL-TÕLLAKUURI JA SISEHOOVI RESTAUREERIMINE, KONSERVEERIMINE NING KASUTUSELEVÕTT KULTUURIKESKUSENA. KÕLAKOJA RAJAMINE SISEHOOVI.

tollakuur2 tollakuur1

ÜLEVAADE PROJEKTIST

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Külade uuendamine ja arendamine meede 3.2

Olemasolev oluord:
 • Praeguseks on Vääna mõisa omaaegsest sõiduhobuste tall-tõllakuurist järel vaid varemed.
 • Püsti on idapoolse osa põhimüürid, hoone läänepoolne ots on täielikult hävinud, kaduma on läinud hoone lõunaküljel olnud kaaristu.
 • Osa majast seisab praegu katuse all, pole tegu algse katusega, vaid see on rajatud üksnes seal praegu asuva puukuuri kaitseks.
 • Tall-tõllakuur on küll varemeis, kuid tal on Vääna mõisaansambli üldilme kujundamisel oma koht.
 • Lisaks tall-tõllakuurile on kuulunud ansamblisse ka siseõue vastas asunud abihooned, mis on samuti varemetes, katuseta ja lõplikult hävimas.
2009 aasta tegevuskava
 • Hävinenud ja maapõues peidusolevate konstruktsioonide väljakaevamine;
 • Hoonete ajutiste juurdeehituste lammutamine;
 • Olemasolevate seinte ja vundamendi tehnilise seisukorra määratlemine;
 • Siseõue ja tallide põrandate avamine;
 • Vajadusel väliuuringute teostamine;
 • Põhiprojekti koostamine.
Tall-tõllakuuri kasutus
 • Tallihooned on plaanis renoveerida, rajades ühte hoonesse näitusesaal- muuseum, stiilne kohvikbaar, raamatukogu, spordisaal ning teisele korrusele tööruumid. Teise, hoovipoolsesse hoonesse on plaanis rajada käsitöökoda klaasi- ja keraamika ning sepikojaga.
 • Hoovi rajatakse välilava teisaldatavate istmetega.
Maksimumprogramm
 • Ideelahenduses püütakse maksimaalselt taastada tall-tõllakuuri välisilme selle algsel, s.t. 19. saj 40. aastaist pärineval kujul, müüride maksimaalse säilitamise põhimõttel
 • Puuduolevad hooneosad on mõeldud projekteerida vanimaist nende kohta olevast pildimaterjalist.
 • Lõunasse avanev fassaad on ette nähtud taastada võimalikult esialgsel kujul- pika 15-avalise kaaristuga.
 • Detailides, mille kohta pole piisavalt pildimaterjali, arvestatakse stiilianaloogiat ja materjali, mis on teada teistest Eesti mõisatest.
 • Sisearhitektuuris eksponeeritakse kunstiväärtuslikke detaile oma algsel kohal. Uuest kasutusest tulenevad vajalikud konstruktsioonid, detailid, lahendatakse kaasaegselt ja kergkonstruktsioonis.
 • Sisehoovi abihooned taastatakse oma algses gabariidis ja mahus. Paekivimüürid restaureeritakse, hävinud müürid laotakse samast paekivimaterjalist analoogselt olemasolevale.
 • Et eraldada talli sisehoov müratekitavast lähedal asuvast maanteest, on ettepanek taastada kunagi eksisteerinud paralleelselt maanteega kulgenud hoone kõrge välis-(piirde)müür ja vormistada see sisehoovi pool varjualusena.

Vääna mõisa tallikuuride plaanid:

Tall-Tõllakuuri I – korrus
Tall-Tõllakuuri II – korrus